اجتماع ۴۰۰۰ نفری قرآنیان جامعه کارگری برگزار می‌شود

محمدصادق محسنی کبیر گفت: دارالقرآن خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد تا مراسم اختتامیه جشنواره بزرگ قرآن و عترت سعی را با حضور ۴۰۰۰ نفر از شرکت کنندگان در ششمین روز هفته کارگر برگزار نماید.

فردی؛ پرستار زخمی‌های جنگ نرم فرهنگی انقلاب اسلامی

جواد محقق می گوید خیلی از بچه‌های انقلاب که در جنگ نرم فرهنگی زخمی می‌شوند، بی‌توجهی می‌شود و هیچ‌کس آن‌ها را تیمار نمی‌کند در حالی که مرحوم فردی پرستار چنین زخمی هایی بود.